Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä
Ekokamu Oy
Aatunpolku 1
13210 Hämeenlinna
Y-tunnus 2848792-2

2. Yhteyshenkilö
Elina Voutilainen
elina.voutilainen@ekokamu.com
Puh. 040 5527411

3. Rekisterin nimi
Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen ja/tai henkilön nimenomaiseen suostumukseen. Henkilötietojen keräämisen tarkoitus on sopimusvelvoitteiden täyttäminen sekä muu yhteydenpito rekisteröidyn kanssa liittyen Ekokamu Oy:n tuotteisiin ja palveluihin.

5. Rekisterin sisältö
Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja: Nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista, asiakaspalaute liittyen toimitettuun tuotteeseen sekä muu rekisteröitävän suostumuksella kerättävä tieto.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, sekä tilattujen tuotteiden osalta rekisterinpitäjän muista järjestelmistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojaus
Rekisterin käyttöoikeus on erikseen määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tiedot on tallennettu vain sähköisesti, ja tietoihin pääsyyn tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. 

9. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet ja tietojen poistaminen
Jokaisella on oikeus tarkastaa häntä koskevat, asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjä tietoja niin kauan, kun niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi tai muista pakottavista syistä johtuen. 

Viimeksi päivitetty: 27.4.2018