Registerbeskrivning

1. Registreringsansvarig
Ab Ekokamu Oy
Aatustigen 1
13210 Tavastehus
Företags-ID 2848792-2
 
2. Kontaktperson
Elina Voutilainen
elina.voutilainen@ekokamu.com
Tel. 040 5527411
 
3. Rekisterin nimi
Kund- och marknadsföringsregister
 
4. Syftet med hanteringen av personuppgifter och registret
Hanteringen av personuppgifter baseras på kundrelationen och / eller uttryckligt samtycke från personen. Syftet med att samla personuppgifter är att uppfylla avtalsenliga och lagenliga förpliktelser och annan kommunikation med den registrerade i samband med Ekokamu Oy: s produkter och tjänster.
 
5. Registrets innehåll
Följande uppgifter kan lagras i registret: Namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, information om de produkter som beställts av kunden, kundrespons om den levererade produkten och annan information som skall samlas in.
 
6. Vanliga informationskällor
Den information som skall lagras i registret erhålls från registranten själv och, vad gäller de beställda produkterna, från de andra informationssystemen hos den registeransvarige.
 
7. Överföring av personuppgifter och annan information
Information lämnas inte åt utomstående.
 
8. Registerskydd
Endast utpekade personer, som behöver informationen i sina arbetsuppgifter, har tillgång till registret. Data lagras endast elektroniskt, och åtkomst till data kräver ett personligt användarnamn och lösenord.
 
9. Rättigheter och upplysningar om personuppgifter
Alla har rätt att inspektera informationen gällande sig själv i kundregistret. En skriftlig förfrågan måste skickas till den ansvarige för registret.
Registerupprätthållaren lagrar de registrerade uppgifterna så länge som deras behållande är nödvändigt för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy eller av andra tvingande skäl.

Senast uppdaterad: 27.4.2018