EKOKAMUN TARINA

Näin syntyi kotimainen innovaatio Ekokamu – täysin uusi tapa käsitellä biojätettä

Ekokamu Oy on vuonna 2017 perustettu start up -yritys, joka kehittää alipainetekniikkaan perustuvia bioastioita aluksi kotitalouksien käyttöön ja jatkossa myös ammattilaistarkoituksiin. Ekokamun perustajaosakkaita ovat konseptin kehittäjä, DI ja FT Annukka Pakarinen sekä DI Elina Voutilainen.

Ekokamun alipainetekniikkaan perustuva toimintamekanismi on Annukka Pakarisen käsialaa. Keksintö itsessään on syntynyt jo kauan ennen Ekokamu Oy:n perustamista, kun biopolttoaineen tutkimuksen parissa työskennellyt Pakarinen neljän lapsen äitinä ja omakotitaloasukkaana alkoi pohtia tapoja, joilla kotien biojätteiden kierrätyksestä voisi tehdä sujuvampaa. Kiinnostus erilaisten ruokaketjussa syntyvien orgaanisten sivuvirtojen hyödyntämiseen kumpuaa kemiantekniikan diplomi-insinöörin ja bioteknologiasta väitelleen tohtorin vahvan ammatillisen osaamisen yhdistämisestä oman arjen ongelmanratkaisuun – näin syntyi Ekokamu-bioastiassa käytetty menetelmä, jonka ansiosta biojätettä voidaan käsitellä lähes hajuttomasti ja täysin ilman ylimääräistä kosteutta.

Tuotteen kaupallistaminen aloitettiin kesällä 2017, jolloin projektiin tuli mukaan toinen yrityksen perustajista, Elina Voutilainen. Voutilaisella on vahva tuotekehitys- ja projektinhallintatausta suurista organisaatioista, ensin ilmavoimista ja myöhemmin Koneelta. Viimeiset vuodet hän on työskennellyt omassa konsulttiyrityksessään, joka tarjoaa teknologiayrityksille projektisuunnittelun ja uusien tuotteiden kaupallistamiseen liittyviä palveluja.

Ekokamu-bioastia on tuotteena vielä tuore, mutta sen toimintamenetelmä perustuu pitkään tutkimukseen ja testaukseen. Ekokamun käyttämä alipainemenetelmä mahdollistaa täysin uudenlaisen tavan käsitellä kotitalouksien biojätettä. Tuotekehitys jatkuu edelleen ja konseptia kehitetään parhaillaan vahvasti.

Pakarisen ja Voutilaisen lisäksi partnereina Ekokamu Oy:ssä ovat markkinoinnista vastaava Riikka Krenn, tuotekehityksestä ja tuotantoketjun hallinnasta vastaava Ville Ansaharju sekä markkinatutkimuksesta ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaava Juha-Matti Saario. Tuotesuunnittelun osalta yhteistyökumppanina toimii lahtelainen designyritys Jalaka Oy, jonka kanssa Ekokamu on toteuttanut ensimmäiset prototyypit ja tuotteen visuaalisen ulkomuodon.

Juuri nyt Ekokamu Oy rakentaa uuden tuotteen tuotanto- ja jakeluketjua ja etsii vahvistusta rahoitukselle. Varsinaisen tuotannon odotamme käynnistyvän vuoden 2019 aikana. Ensimmäiset Ekokamut löytävät tiensä koteihin pian. Kansainvälisten markkinoiden mahdollisuuksia on kartoitettu laajalti ja sitä jatketaan edelleen. Ekokamu on herättänyt paljon kansallista ja kansainvälistä kiinnostusta ja olemme saaneet tukea Keksijäsäätiöltä, Hämeenlinnan kaupungilta sekä EU:n Climate KIC Acceleratorilta. Vuonna 2018 olimme myös mukana Kasvu Openissa, jossa Ekokamu Oy valittiin mukaan sadan lupaavimman suomalaisen kasvuyrityksen joukkoon.

HALUATKO KUULLA LISÄÄ? OTA YHTEYTTÄ!
Etusivulle